Kundnytta

En coach hjälper dig att fokusera på det väsentliga, ta bättre beslut, sätta mål som ger riktning, fokus och energi. Med en coach får du perspektiv på dina problem och ser möjligheter, du får tid att reflektera över dina upplevelser och får nya lärdomar som gör att du växer som individ. Coachingen gör att du får nya insikter och lär känna dig själv och dina värderingar. I coachingen kommer dina talanger och inre egenskaper fram.

Exempel på situationer där en coach kan hjälpa dig:

  • Jag vet inte vad jag vill göra i framtiden
  • Jag har fått ett nytt jobb och vet inte hur jag ska hantera allt det nya
  • Jag har svårt att hitta en balans mellan arbete, fritid, min partner, mina barn och allt annat som tar min tid
  • Jag har fastnat lite i min relation/mitt jobb/mitt liv och behöver komma vidare

Exempel på när människor anlitar coacher

  • De vill växa
  • De vill ha balans
  • De vill ha ut mer
  • De vill att det ska gå lättare i yrkeslivet och privatlivet
  • De vill ha bättre relationer i yrkeslivet och privatlivet

När behövs en coach?

När du vill ha en oberoende person att prata med och komma vidare i en tankeprocess eller ett beslut. En coach är inte expert på ditt liv, det är Du som är expert och har kunskapen. Coachen hjälper dig att ta fram den kunskapen inom dig och gå från tanke till handling, ta de besluten som är bäst för dig. Coachen hjälper dig att definiera målet och stötta dig i din process att uppnå det.

Kreatina Personlig Coaching erbjuder dig alltid ett kostnadsfritt prova-på coachingsamtal.
Boka ett samtal redan idag.

Definition av Coaching enligt ICF

Yrkesmässig coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper klienter att uppnå tillfredställande resultat i sitt personliga och yrkesmässiga liv. Genom coachingen fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar livskvalitet.

I varje möte väljer klienten samtalets fokus medan coachen lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor. Detta samspel skapar tydlighet och får klienten att handla. Coachingen ökar klientens framsteg genom att ge henne/honom tydligare fokus och större medvetenhet om sina val. Coachingen inriktar sig på var klienten befinner sig idag och vad de är beredda att göra för att ta sig dit de vill imorgon.

När du vill hjälpa någon att utvecklas eller medverka i en förändring kan du använda metoden coaching för att arbeta systematiskt med förändringen.