Kristina har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med människor inom olika områden och drivs av att utveckla individer och grupper. Kristina har tidigare varit butiksansvarig, säljare och annonsansvarig i resebyråbranschen. Projektledare i ett kompetensutvecklingsföretag som vänder sig till arbetslösa för att utbilda och vägleda dem till studier eller arbete. Som coach har Kristina arbetat med att utveckla människor i näringslivet, studenter på Malmö Högskola, kreatörer och entreprenörer.

Kristina har Fil. kand. i psykologi med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor och MI – Motiverande intervju och förändringsprocess. Kristina är utbildad co-active coach genom The Coaches Training Institute www.thecoaches.com godkänd av International Coach Federation.

Som coach arbetar Kristina både med känslor och det rationella, det yrkesmässiga och privata, för att öka det personliga välbefinnandet och den arbetsmässiga kapaciteten. Med sin erfarenhet och utbildning, djupa förståelse för människor hjälper Kristina dig att hitta dina svar och nå dina mål.